Zuzana Adamson – Krupičková

Domů / Zuzana Adamson – Krupičková

Literárně-vědecké období (Paříž)

Působila na pařížské Sorbonně, kde obhájila v roce 2006 doktorskou práci v oboru literární komparatistiky. Ve své práci se sedm let zabývala dílem Milana Kundery a jeho vztahy (Diderot, Kafka, Broch, Vančura a česká avantgarda) a vnesla do francouzského bádání nové perspektivy. Vedle toho zkoumala také dílo Ladislava Klímy a aplikovala poznatky psychologa Stanislava Grofa na literární dílo.

Během studií v Paříži dělala práce jako sociologický průzkum nočního života v Boulogneském lesíku, pracovala jako médium v kabinetu u léčitele monsieura André Bertona, nebo vykládala karty na náměstíčku Georges Pompidou a také vytvořila módní kolekci, která se úspěšně prodávala v prestižním butiku na St. Germain des Prés.

Novinářské a umělecké období (Paříž-Praha)

Z Paříže byla dopisovatelkou řady českých novin a časopisů jako Mladá fronta, Lidové noviny, Právo, Cosmopolitan, Host, Krásná paní, Labyrint revue, 21. století, Food service, TravelLife, ve Francii psala pro revue Détective. Publikovala v Česku básně v Nedomysleno, sbornících Cesty šírání, Cesty proměny. Byla také aktivní v literární skupině Osmička.

Překlad sbírky Básnické meditace od Alphonse de Lamartina vyšel poprvé ve vydavatelství Mladá fronta v roce 2003 v edici Květy poezie. Překládala také román Andreje Makina Za času řeky Lásky (2005) a různé francouzské autory jako Houellebecq (revue Labyrint) nebo básníky Jeana Orizeta či Yves Bergereta (Salon v Právu).

Podnikatelské období

Od roku 2007 se zabývá mezinárodním podnikáním: vybudovala B2B média v oblasti kongresové a incentivní turistiky MICE CEE, jejichž vizí a misí je spojování národů celého světa v konstruktivním a prosperujícím duchu. Se svými médii byla často na cestách – do března 2020 – po celém světě na pozvání místních vlád a získávala nové poznatky o nejrůznějších zemích, které ji inspirují i k tvorbě a sdílení. Pobývala v Číně, Thajsku, Indonézii, na ostrovech u Singapuru, v Hong Kongu, Indii, Turecku, USA, Španělsku…

V oboru MICE získala dvakrát ocenění na základě hlasování 4,200 profesionálů z celého světa jako TOP 100 vlivových osobností na světě, uspořádala agentura eventex. Oceňují se osobnosti za mistrovství ve vnášení změn a inovací posunujících obor MICE k lepšímu.

Prosperující kongresový, veletržní a incentivní CR obor – MICE – byl de facto po celém světě na základě vládních nařízení v březnu 2020 zlikvidován.

Vydávání knih (Praha)

Vydavatelství 48. Gam založila v roce 2012, protože se vsadila s přáteli, že napíše v Česku v češtině bestseller. Publikovala erotickou novelu Sex v Praze neboli O nespoutané vášni uprostřed spoutané Evropy autorky Jany Collins (pseudonym, vytvořená autorská postava) a postupně vydává další knihy, se kterými se můžete na těchto stránkách seznámit a také si je přečíst.