Minislovník pojmů z literární komparatistiky

Elektronická kniha
0 out of 5

168,00 

ELEKTRONICKÁ KNIHA – odkaz ke stažení Vám přijde emailem po připsání Vaší platby

Dr. Zuzana Adamson – Krupičková: Minislovník pojmů z literární komparatistiky

Slovníček současné literární vědy je určen VŠ studentům, intelektuálům, humanitním vzdělancům a také všem, kteří se rádi zabývají filozofií a kulturou. Jeho cílem je seznámit české zájemce se současnou světovou literárněvědnou teorií, koncepcemi a přístupy, které jsou běžné na zahraničních univerzitách, zejména v Paříži a ve frankofonních prostředích. Jelikož literárněvědné teorie současnosti se inspirují do velké míry jinými vědami (lingvistika, filozofie, psychologie, estetika, sociologie, kulturologie, gender studies), ve slovníčku najdeme také řadu pojmů z těchto oblastí.

Popis

Intertextualita: 1. Literární proces dialogického charakteru, přičemž autor jednoho textu, jehož primární funkce je estetická (podle Jacobsona poetická) operuje s jiným textem, jehož primární funkce je rovněž estetická, a to způsobem buď vědomým (s textem jiného autora nějak pracuje, reaguje na něj apod.) nebo nevědomým (tedy o svém procesu neví, například v hlavě mu utkví nějaká pasáž z nějakého literárního textu, a tu potom zpracovává), a to za použití prostředků : citace, aluze, plagiátu nebo reference.

Kdybychom měli definovat rozdíl mezi intertextualitou a hypertextualitou, pak druhá zpracovává z velké části jedno dílo a lze ji vysledovat v mnoha rovinách celkové struktury díla, kdežto intertextů může být v jednom textu mnoho a mohou mít povahu mikrostruktur: figur, detailu apod.

2. V užším smyslu je intertextualita literárněvědným oborem. Studium intertextových souvislostí jedním ze základních literárně-kritických nástrojů nejen v oboru komparatistiky a má za úkol objasnit, jak se v textu odrážejí a transformují předchozí texty.

Další informace

Žánr:

Věda

Autor:

Zuzana Adamson – Krupičková

Rok vydání:

2014

Počet stran:

87

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Minislovník pojmů z literární komparatistiky”